Pääkilpailu 2023

Arrangör Mepa
Från 1.1.2023 till 31.12.2023

TävlingsstatistikPoängsystem 2


Deltagare kan uppnå max 3 poäng på en dag och poängen till dina registrerade aktiviteter ackumuleras och summeras. Om du på samma dag registrerar en aktivitet som ger 1 poäng och en annan aktivitet som ger 3 poäng, kommer du den dagen uppnå 3 poäng.